Regler för att få ha sin hemsida på hem.thg.se

På förstasidan måste det tydligt synas vem som är ansvarig för innehållet.

Innehållet på hemsidan måste uppfylla skolans vanliga datorregler. I korta drag innebär det:

Utrymmet ska i första hand användas för skolrelaterade saker men får även användas privat.

Varje elev får 5GiB utrymme. Om du behöver mer utrymme kan vi ordna det, förutsatt att det ska användas till skolarbete.

Kommersiella/vinstdrivande hemsidor/reklam får inte förekomma om det inte är för skolarbete/UF-företag.